Zelený Apartmán

Jak nakládáme s osobními údaji

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dále jen „ZOOÚ“ a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Uděluji souhlas do odvolání
 
zpracovateli osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával  automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání moje osobní údaje.
Pro účel poskytování ubytovacích služeb a informačních povinností z toho vyplývajících. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt, datum narození, číslo bankovního spojení, platební údaje, telefonní a e-mailové spojení apod. Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil.
Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné nabídnout s ohledem na mé potřeby. Poskytování služeb však v žádném případě není podmíněno udělením tohoto souhlasu.
Beru na vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu, má právo zasílat obchodní nabídky a sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po dobu trvání smlouvy, a to do doby, než s tímto vyjádřím nesouhlas.
 
Provozovatel/pronajímatel: Daniel Drbal, Krasoňov 88, 396 01 Humpolec, IČO: 14344891

Kontakt

Zelený Apartmán

Krasoňov 88
396 01 Humpolec

telefon 1 +420 607 984 846
telefon 2 +420 606 342 777
obalka zelenyapartman@seznam.cz

mapa